Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Słupcy na wycinkę drzew – w ramach przebudowy ulicy Sikorskiego, wycięto następującą ilość drzew i krzewów:

Lipa drobnolistna – 23 szt,

Kasztanowiec biały – 1 szt,

Brzoza brodawkowata – 1szt,

Głóg pośredni – 6 szt,

Klon ginnala – 3 szt,

Jarząb pospolity – 2 szt,

Modrzew europejski – 2 szt,

32 metrów kwadratowych krzewów (w tym karagana syberyjska 12 m2, róża pomarszczona 3m2, forsycja 15m2, ligustr pospolity 2m2)

Zgoda obejmowała warunek posadzenia na terenie miasta Słupcy co najmniej 50 drzew z gatunku rodzimego – minimalna wysokość nasadzonych drzew 220-250 cm, o obwodzie pnia na wysokości 100 cm wynoszącym minimum 12-14 cm – w terminie do 31 maja 2020 r.