Informacja w związku ze stanem epidemii oraz działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie powiatu słupeckiego – stan na dzień 21.04.2020 r. godz. 12:00

1. Nadzorem epidemiologicznym objęto:
– aktualnie – 0 osób
– od początku – 387 osób
2. Hospitalizowanych jest 5 osób
3. Kwarantanną objęto:
– aktualnie 376 osoby w tym: 134 graniczne, 235 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną, 1 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 6 z decyzji PPIS

– od początku 986 osób w tym: 674 graniczne, 295 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną ,6 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 11 z decyzji PPIS
4. Izolacją domową objęto:
– aktualnie – 4 osób

– od początku – 28 osób
5. Liczba osób zakażonych koronawirusem: 1

6. Pobrane wymazy od początku – 63
– wynik ujemny – 58
– wynik dodatni – 1
7. Liczba nałożonych kar administracyjnych od początku: 4 na łączną kwotę 20 tys. zł. za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie.