Informacja w związku ze stanem epidemii oraz działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie powiatu słupeckiego – stan na dzień 24.04.2020 r. godz. 12:00

1. Nadzorem epidemiologicznym objęto:
– aktualnie – 0 osoby
– od początku – 387 osób
2. Hospitalizowane są 3 osoby
3. Kwarantanną objęto:
– aktualnie 365 osoby w tym: 139 graniczne, 220 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną, 1 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 5 z decyzji PPIS

– od początku 1015 osób w tym: 694 graniczne, 304 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną ,6 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 11 z decyzji PPIS
4. Izolacją domową objęto:
– aktualnie – 4 osób

– od początku – 29 osób
5. Liczba osób zakażonych koronawirusem: 2

6. Pobrane wymazy od początku – 70
– wynik ujemny – 62
– wynik dodatni – 2
7. Liczba nałożonych kar administracyjnych od początku: 4 na łączną kwotę 20 tys. zł. za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie.