Instytut Ogrodnictwa zaprasza na

XXII Dni Otwarte Drzwi Instytutu Ogrodnictwa

w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach

26 czerwca 2019 r.

Spotkanie ma na celu prezentację oraz popularyzację, w ramach zasady nauka-praktyce, badań prowadzonych w Zakładach Naukowych Instytutu Ogrodnictwa. Podczas pokazów i demonstracji doświadczeń uczestnikom zostaną przedstawione nowości technologiczne, odmianowe, nowoczesne metody efektywnej produkcji oraz inne przydatne praktyce wyniki projektów badawczych z zakresu sadownictwa i warzywnictwa, w tym Programów Wieloletnich MRiRW. Dzień Otwartych Drzwi będzie okazją do wymiany poglądów pomiędzy sadownikami, producentami warzyw, pracownikami z różnych ośrodków naukowych oraz przedstawicielami służb doradczych i firm pracujących na potrzeby ogrodnictwa (szczegóły na stronie www.inhort.pl).

W tym roku podczas Dnia Otwartych Drzwi odbędzie się również konferencja „Problemy nawadniania i fertygacji w gospodarstwach ogrodniczych a ochrona wód” zainicjowana przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Konferencja ta jest częścią szerokiej kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu realizowanego przez Fundację jest podnoszenie świadomości i kształtowanie właściwych postaw doradców rolnych i rolników w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego, poprzez promowanie zasad zrównoważonego rolnictwa, a tym samym wsparcie we wdrażaniu ”Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

W programie tegorocznego Dnia Otwartych Drzwi przewidujemy również:

  • zwiedzanie doświadczeń w grupach tematycznych w Sadzie Doświadczalnym IO w Dąbrowicach oraz na polach doświadczalnych upraw warzywniczych w Skierniewicach;
  • przegląd kwater gatunkowych;
  • poradnictwo prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa;
  • panoramę firm oferujących sprzęt, środki produkcji i usługi:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

PROGRAM DNIA OTWARTYCH DRZWI2019

Program_konferencji_towarzyszącej _DzODzIO