Służby sanitarne i lekarze apelują, aby w istniejącej sytuacji kierować się zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i po prostu zdrowym rozsądkiem.

Każda osoba powracająca z terenów zagrożonych koronawirusem powinna skontaktować się ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupcy

tel. 63 27 74 36 42, tel. alarmowy – 691 751 835.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i podejmowanymi w skali kraju działaniami profilaktycznymi dla zminimalizowania rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem, rekomenduje się rezygnację lub maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów z osobami przebywającymi na stałe na terenach innych państw, objętych wysoką remisją wirusa SARS-CoV-2.

Każda podróż i spotkania rodzinne czy towarzyskie niosą za sobą ryzyko przeniesienia patogenów na inne osoby, co może skutkować zachorowaniem. Osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, ale powracające z zagranicy mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla najbliższych, zwłaszcza osób starszych, schorowanych, czy z obniżoną odpornością.