Po długich wielu latach pracy w strukturach powiatu słupeckiego na zasłużoną emeryturę przeszedł Henryk Kuźniak i Barbara Bartczak.

Henryk Kuźniak przepracował  ponad 46 lat, z czego w Starostwie Powiatowym w Słupcy prawie 20 lat – najpierw jako inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich a następnie na stanowisku kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych oraz jako pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. Pełnił także odpowiedzialna funkcję pełnomocnika starosty ds. kombatantów Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim.

Barbara Bartczak przepracowała ponad 47 lat, z czego w Starostwie Powiatowym w Słupcy od samego początku istnienia powiatu, tj. od 1 stycznia 1999 r. – najpierw w Wydziale Spraw Obywatelskich a następnie w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych.

Wicestarosta Czesław Dykszak dziękował pracownikom za lata zaangażowania i pracy samorządowej, życząc na emeryturze zdrowia i wszelkiej pomyślności z życiu osobistym.