Ze względu na obecną sytuację epidemiczną oraz rosnącą ilość zachorowań podjęliśmy decyzję o zawieszeniu realizacji powiatowego kalendarza międzyszkolnych imprez sportowych.  O wznowieniu sportowej rywalizacji powiadomimy.

Wojciech Henke – dyr. MOS