W związku z zatwierdzoną organizacją ruchu dotyczącą zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Jaroszyn – Ląd, od 12.08.2021r. zostanie wprowadzony zakaz ruchu na wspomnianym odcinku drogi.
Objazd  został wyznaczony zgodnie z załączonym schematem.

schemat Jaroszyn – Ląd

Powiatowy Zarząd Dróg informuje również, że zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu dotyczącą zadania pn. przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3050P w m. Giewartów ul. Armii Krajowej, od 09.08.2021r. zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy zgodnie z załączonym schematem.

schemat Giewartów