Szanowni Państwo, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne od dnia 6 marca 2024 zmienią się zasady funkcjonowania nocnych dyżurów aptek na terenie naszego powiatu. Ustawodawca zobowiązał samorządy powiatowe do dostosowania się do nowego prawa, które nie nakłada już na apteki w miastach – siedzibach powiatu – poniżej 40 tysięcy mieszkańców obowiązku pełnienia całodobowych dyżurów.
W związku z nowymi przepisami Prawa Farmaceutycznego, wspólnie z właścicielami aptek na terenie Powiatu Słupeckiego dostosowaliśmy harmonogram pełnienia dyżurów, który zabezpieczy mieszkańców powiatu w dostęp do aptek codziennie do godziny 23:00.

Ustawa wskazuje, że za dyżur w dzień wolny od pracy uznawany jest dyżur pełniony przez aptekę w niedziele i święta bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe. Za dyżur w porze nocnej ustawodawca uznaje natomiast dyżur pełniony przez aptekę przez dwie godziny zegarowe, wybrane między godziną 19:00 a 23:00.

Zgodnie z uchwałą nr 580/2024 Zarządu Powiatu Słupeckiego, konsultowaną z właścicielami aptek z terenu naszego Powiatu:

1. Dyżury w porze nocnej pełnione będą we wszystkie dni tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) od godz. 21.00 do godz. 23.00,

2. Dyżury  w dni wolne od pracy (dotyczą dni świątecznych) pełnione będą od godz. 14.00 do godz. 18.00.

Dyżury będą pełnione przez wyznaczone apteki w sposób rotacyjny. Szczegółowe harmonogramy będą na bieżąco wywieszane w witrynach wszystkich aptek, jak również na stronie internetowej www.powiat-slupca.pl

Zachęcamy mieszkańców powiatu słupeckiego do zapoznania się z treścią uchwały nr 580/2024 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 5 marca 2024, która jest dostępna w biuletynie informacji publicznej powiatu słupeckiego. 

Zgodnie z uchwałą wyznacza się do pełnienia dyżurów w porze nocnej oraz dyżurów w dni wolne od pracy w okresie od 6.03.2024 r.  do 31.12.2024 r. osiem aptek z terenu miasta Słupca.