Badania mammograficzne 14 czerwca przy naszym starostwie

14 czerwca w Słupcy na parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego – ul. Poznańska 20 stanie mammobus firmy Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. w Poznaniu.

Na bezpłatne badania mammograficzne zapraszamy wszystkie mieszkanki naszego powiatu urodzone w latach 1950- 1979.

Mammobus będzie dostępny w godzinach 9:00-13:00.

Aby skorzystać z bezpłatnego badania  należy zarezerwować termin swojego badania telefonicznie  pod nr 61 855 75 28  lub wysłać maila z prośbą o kontakt podając nr telefonu na adres mammobus@open.poznan.pl

OPEN to ośrodek diagnostyczny posiadający status Ośrodka Referencyjnego w zakresie diagnostyki gruczołu piersiowego Siemens.

Mammobusy OPEN wyposażone są w najnowocześniejsze cyfrowe mammografy.

Więcej informacji na temat projektu bezpłatnych badań dla kobiet znajdziecie Państwo na stronie  https://openbadania.pl

O zaletach mammografii i celowości badań informacje można znaleźć pod linkiem: https://open.poznan.pl/qa/

Zachęcamy do udziału w nieodpłatnym badaniu.

Nowy zarząd Powiatu Słupeckiego wybrany

W poniedziałek 6 maja odbyła się sesja inaugurująca nową kadencję samorządu. Podczas pierwszych obrad na przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego wybrano Czesława Dykszaka. Jego zastępcą został Dawid Hierowski.

Po wyborze prezydium rady Powiatu Słupeckiego radni powołali także nowy zarząd. Starostą Powiatu Słupeckiego w kadencji 2024-2029 został Marek Dąbrowski. Wicestarostą w rozpoczynającej się kadencji jest Piotr Kowalski. Zarząd uzupełniają dwaj członkowie – Piotr Gałan i Jerzy Orchowski.

Podczas pierwszej sesji nowi radni Powiatu Słupeckiego złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia o wyborze.

Starosta Powiatowy Jacek Bartkowiak przeprasza Andrzeja Kasprzyka za wypowiedź jaka padła pod jego adresem podczas obrad sesji LXXIV Rady Powiatu Słupeckiego w dniu 21.03.2024r., że Andrzej Kasprzyk pisał donosy do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Komunikat Zarządu Powiatu Słupeckiego w sprawie nocnych dyżurów aptek

Szanowni Państwo, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne od dnia 6 marca 2024 zmienią się zasady funkcjonowania nocnych dyżurów aptek na terenie naszego powiatu. Ustawodawca zobowiązał samorządy powiatowe do dostosowania się do nowego prawa, które nie nakłada już na apteki w miastach – siedzibach powiatu – poniżej 40 tysięcy mieszkańców obowiązku pełnienia całodobowych dyżurów.
W związku z nowymi przepisami Prawa Farmaceutycznego, wspólnie z właścicielami aptek na terenie Powiatu Słupeckiego dostosowaliśmy harmonogram pełnienia dyżurów, który zabezpieczy mieszkańców powiatu w dostęp do aptek codziennie do godziny 23:00.

Ustawa wskazuje, że za dyżur w dzień wolny od pracy uznawany jest dyżur pełniony przez aptekę w niedziele i święta bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe. Za dyżur w porze nocnej ustawodawca uznaje natomiast dyżur pełniony przez aptekę przez dwie godziny zegarowe, wybrane między godziną 19:00 a 23:00.

Zgodnie z uchwałą nr 580/2024 Zarządu Powiatu Słupeckiego, konsultowaną z właścicielami aptek z terenu naszego Powiatu:

1. Dyżury w porze nocnej pełnione będą we wszystkie dni tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) od godz. 21.00 do godz. 23.00,

2. Dyżury  w dni wolne od pracy (dotyczą dni świątecznych) pełnione będą od godz. 14.00 do godz. 18.00.

Dyżury będą pełnione przez wyznaczone apteki w sposób rotacyjny. Szczegółowe harmonogramy będą na bieżąco wywieszane w witrynach wszystkich aptek, jak również na stronie internetowej www.powiat-slupca.pl

Zachęcamy mieszkańców powiatu słupeckiego do zapoznania się z treścią uchwały nr 580/2024 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 5 marca 2024, która jest dostępna w biuletynie informacji publicznej powiatu słupeckiego. 

Zgodnie z uchwałą wyznacza się do pełnienia dyżurów w porze nocnej oraz dyżurów w dni wolne od pracy w okresie od 6.03.2024 r.  do 31.12.2024 r. osiem aptek z terenu miasta Słupca.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w 2024 r. określonych w ,,Rocznym programie współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”,

w zakresie:

1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

2) działalność na rzecz integracji cudzoziemców,

3) ochrona i promocja zdrowia,

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

6) turystyka i krajoznawstwo,

7) ratownictwo i ochrona ludności,

8) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

9) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

10) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w programie.

Oferty można składać do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00

Dostęp do generatora ofert i sprawozdań pod poniższym linkiem: https://powiatslupecki.engo.org.pl/

 Zapraszamy do składania ofert.

uchwała zarządu powiatu o ogłoszeniu konkursu