Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego ramach Programu  Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytetu X Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej (…)

Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO, NIEODPŁATNEJ MEDIACJI I EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO W 2024 ROKU.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Zał. Nr 1 do ogłoszenia – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
wzor-oferty-npp
Uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie NPP na 2024 r

„Cztery pory roku” – weź udział w Wielkim Konkursie Fotograficznym

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy wszystkich uczestników konkursu i opiekunów z lat poprzednich oraz nowych chętnych do udziału w Wielkim Konkursie Fotograficznym  „Cztery Pory Roku”, edycji na 2023r.

Termin nadsyłania zdjęć do 31 października 2023r.

Formularz zgłoszenia

ogłoszenie o konkursie

regulamin konkursu

Zdjęcia nie muszą być wywołane można je przysłać na elektronicznych nośnikach danych np. CD, DVD.

Można nadsyłać zdjęcia z lat ubiegłych, które nie brały do tej pory udziału w poprzednich edycjach konkursu.

Przedmiotem konkursu są zdjęcia promujące Powiat Słupecki wykonane na terenie powiatu lub parków krajobrazowych: Powidzkiego i Nadwarciańskiego. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: Przyroda, Wydarzenia, Kultura i historia. W każdej kategorii można przesłać maksymalnie 3 zdjęcia. Prace powinny mieć formę elektroniczną na zewnętrznych nośnikach danych (CD, DVD). Zalecany wymiar ok. 3 MB, format jpg, jpeg. Lub odbitek i wysokiej jakości wydruków o rozmiarze od 18×24 cm do ok. 21×30 cm. W przypadku odbitek koniecznie załączyć wersję elektroniczną. Na odwrocie każdej fotografii opisać jej: kategorię, tytuł, imię i nazwisko autora. Do zdjęć należy załączyć zgłoszenie, w którym należy podać: dane adresowe autora zdjęć, tel. kontaktowy, e-mail (jeśli jest), datę urodzenia, kategorię i tytuł zdjęcia, krótki opis (co przedstawia) i miejsce jego wykonania, oświadczenie, że jest się autorem nadesłanych prac i posiada się do nich prawa autorskie, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i zgodą na zawarte w nim uregulowania (w imieniu osoby nieletniej podpisuje opiekun ustawowy lub prawny). W każdej z kategorii zostanie przyznane pierwsze miejsce oraz wyróżnienia. W ramach istniejących kategorii zostaną przyznane dodatkowe nagrody.

Przewidziane są cenne nagrody o łącznej wartości ok. 3 000 zł.

W skład Jury oceniającej prace wejdą zwycięzcy konkursu z edycji na 2022 rok.

Termin nadsyłania prac do 31 października 2023 roku

(liczy się termin wpłynięcia prac)

Patronat honorowy: Starosta Powiatu Słupeckiego

Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Ponadto dodatkowo konkurs wspierają: Gmina Miejska w Słupcy, Gmina Lądek, Gmina Powidz, Gmina Ostrowite, Gmina Zagórów, Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie,  Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie, Zakład fotograficzny Foto-Kmieć w Słupcy, Spółka „Konspol Holding” Sp. z o.o., Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Współorganizatorzy wystaw: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie, Miejski Dom Kultury w Słupcy, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, Dom Kultury w Powidzu,

Zdjęcia należy nadsyłać na adres:                

Słupecka Organizacja Turystyczna,  

Poznańska 18, 62-400 Słupca

z dopiskiem: Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku”, edycja 2023

tel. kontaktowy:  063 2758 631 w godz. 8:00 – 15:00.

Szczegóły wkrótce na stronach Słupeckiej Organizacji Turystycznej: http://slotslupca.pl/., oraz stronie Starostwa Powiatowego w Słupcy https://www.powiat-slupca.pl/.

 

RODO – klauzura.

Jeżeli jesteś osobą, która nie ukończyła 16 lat prosimy o podanie kontaktu do rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile nie nastąpiło to w korespondencji wcześniejszej.

W związku z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (zwanym „RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Słupecka Organizacja Turystyczna, ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca, http://slotslupca.pl/. Dane osobowe są przetwarzane w celu kontaktu z uczestnikami konkursu oraz możliwości opracowania sprawozdań dla podmiotów kontrolujących prawidłowość działania Słupeckiej Organizacji Turystycznej w zakresie prawa i obrotu środkami finansowymi. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazywane tylko podmiotom kontrolujących prawidłowość działania Słupeckiej Organizacji Turystycznej w zakresie prawa i obrotu środkami finansowymi. Osoba której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów i niniejszego regulaminu. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania po stronie Administratora danych osobowych. Szczegółowe dane o przetwarzaniu danych osobowych zawiera regulamin konkursu przedstawiony na stronie http://slotslupca.pl/.

Paweł Szablewski

Stypendia pielęgniarskie i położnicze na rok 2023/2024

Załączniki:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie stypendium pielęgniarskiego – położniczego

Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym

Umowa o przyznanie stypenium dla studenta kierunku pielęgniarstwo- położnictwo Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta kierunku pielęgniarstwo-położnictwo w roku akademickim 2023-2024 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym

Stypendia lekarskie na lata 2023/2024/2025


ZAŁĄCZNIKI:
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów szkoły wyższej na kierunku lekarskim

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie stypendium lekarskiego

Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim

Umowa o przyznanie stypendium dla studenta kierunku lekarskiego Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta kierunku lekarskiego w roku akademickim 2023-2024 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze

Zmiana numeru telefonu nieodpłatnej pomocy prawnej

Komunikat: Uległ zmianie dotychczasowy nr telefonu (63 275 86 06) dotyczący obowiązkowej rejestracji na nieodpłatną poradę prawną na nowy nr tel. 63 275 86 26.

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO

DZIAŁAJĄCYCH OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 R.

 

Lp.

Lokalizacja

Harmonogram pracy punktów

1.

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Zagórów

ul. Kościelna 4

Lokal obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych

 

Nieodpłatna pomoc prawna:

poniedziałek, wtorek

od godz. 8.00 – 12.00

piątek

od godz. 13.00 – 17.00

 

2.

Budynek Urzędu Gminy w Orchowie

ul. Kościuszki 6

Lokal obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych

Nieodpłatna pomoc prawna:

środa

od godz. 9.00 – 13.00

czwartek

od godz. 14.30 -18.30

 

3.

Budynek Starostwa Powiatowego w Słupcy

ul. Poznańska 16

Lokal obsługiwany przez Fundację Ochrony Praw Konsumentów S&P z siedzibą w Poznaniu

Nieodpłatna pomoc prawna:

poniedziałek, wtorek, środa

od godz. 8.30 – 13.00

piątek

od godz. 15.30 – 19.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

czwartek

od godz. 8.30 – 13.00

Obowiązkowa rejestracja na porady prawne

pod nr tel.: 63 275 86 26

poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30