W sali MDK Słupca, 30 sierpnia, odbyła się konferencja historyczna poświęcona roli ochotniczych straży pożarnych powiatu słupeckiego w dziele odzyskania niepodległości. Głównym organizatorem i pomysłodawcą tego wydarzenia był druh Eugeniusz Grzeszczak – członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a jednocześnie wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Wsparciem w organizacji i przebiegu konferencji był starosta słupecki Mariusz Roga – przewodniczący Komitetu Honorowego powiatowych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Licznie przybyłych gości powitał gospodarz miasta – burmistrz Michał Pyrzyk. Zaproszenie na to szczególne wydarzenie przyjęli strażacy z jednostek powiatu słupeckiego oraz gmin ościennych, w tym siedemnastu jednostek, które mają sto lat i więcej: OSP Strzałkowo, OSP Słupca, OSP Zagórów, OSP Pyzdry, OSP Szemborowo, OSP Kowalewo Opactwo, OSP Lądek, OSP Ciążeń, OSP Trąbczyn, OSP Cienin Zaborny, OSP Brudzewo, OSP Szetlewek, OSP Ostrowite, OSP Piotrowice, OSP Kornaty, OSP Cienin Kościelny i OSP Młodojewo – przedstawiciele jednostek otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Przybyli także liczni goście: Bogna Wojciechowska – dziennikarka, autorka książki „Ku Wolnej Polsce. Z dziejów słupeckiego obwodu POW”, dh Adam Nowak – Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, dh Andrzej Jankowski – Dyrektora Wykonawczego Biura Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP, wieloletni Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Mendelak, Prezesi Zarządów Powiatowych Związku OSP, wójtowie, burmistrzowie i radni, przedstawiciele wojska i policji, słupeckie zuchy i harcerze z hm Marią Główczyńską, Komendantką I Szczepu Harcerskiego im. Janusza Korczaka w Słupcy na czele, członkowie Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego oraz regionaliści, historycy, miłośnicy lokalnej historii.

Wśród przedstawicieli mediów relacjonujących uroczystość obecna była redaktor naczelna „Strażaka” Dorota Pradecka.

            Okolicznościowe wystąpienie wygłosił dh Eugeniusz Grzeszczak, jak również Robert Michał Czerniak, dyrektor i kustosz Muzeum Ziemi Pyzdrskiej, Bogna Wojciechowska oraz dh Adam Nowak Członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.

Czwartkowa konferencja przypomniała, że straż ogniowa była, ale i jest nie tylko instrumentem do walki z szalejącymi żywiołami, ale i społecznością funkcjonującą ponad wszelkimi podziałami. Najlepszym tego przykładem jest wspólna, przeprowadzona sto lat temu akcja konspiracyjna na terenie trzech różnych zaborów u progu odzyskania przez Polskę niepodległości.

W działalność straży pożarnej w schyłkowym okresie zaborów wpleciony jest bardzo silny wątek niepodległościowy. Rola, jaką jednostki OSP odegrały w ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej, zasługuje na szczególne podkreślenie. W będącej pod zaborami Polsce, straż ogniowa była namiastką polskich oddziałów paramilitarnych, które były jednolicie umundurowane i wyekwipowane w hełmy ochronne oraz toporki bojowe. Drużyny pożarnicze posługiwały się komendą w języku polskim, oprócz akcji gaśniczych, uczestniczyły w różnych wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych i uroczystościach o charakterze religijnym. Rozbudzały one wyobraźnię i nadzieje na zorganizowanie w niedalekiej przyszłości polskiej siły zbrojnej do walki z zaborcą. Straż ogniowa stała się silnym ogniwem spajającym lokalne społeczności, organizacją w której służyły i w gaszeniu pożarów uczestniczyły całe rodziny, znajomi, sąsiedzi i przyjaciele.

Tuż po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku strażacy inspirowali powstawanie komitetów obywatelskich w celu – jak pisano w ówczesnych dokumentach – „ochrony mienia publicznego i likwidacji w zarodku prób zamętu i anarchii”. Udokumentowano również wiele przypadków rozbrajania zaborców przez zorganizowane zastępy polskich strażaków w pierwszych dniach odrodzonej Rzeczypospolitej.

Konferencją historyczną upamiętnia się pokolenie wszystkich tych, których nie ma wśród nas, a którzy przyczynili się czynnie do odzyskania niepodległości, mówimy o strażakach peowiakach i harcerzach, dzięki którym po 123 latach zaborów nasza mała powiatowa Ojczyzna odzyskała wolność a Polska powróciła na mapę świata.

W krótkiej części artystycznej wystąpili laureaci Powiatowego Festiwalu Pieśni i Poezji Patriotycznej: absolwent gimnazjum im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Lądku, a obecnie uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy w Słupcy – Mateusz Kaszuba  oraz uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy Paulina Ławniczak.

Po zakończonej części konferencyjnej jej uczestnicy udali się, prowadzeni przez Orkiestrę Dętą OSP w Słupca, na uroczysty capstrzyk pod tablicą poświęconą członkom Polskiej Organizacji Wojskowej przy słupeckim starostwie. Podczas Apelu Pamięci przywołani zostali z imienia i nazwiska Ci wszyscy druhowie ochotnicy, którzy wpisali się w odzyskanie przez Polskę niepodległości na Ziemi Słupeckiej.

Okolicznościowe wystąpienie wygłosił starosta słupecki Mariusz Roga. Złożone zostały wiązanki kwiatów i znicze przy tablicy poświęconej POW na ścianie Starostwa Powiatowego, a także w godzinach południowych w miejscach pamięci: przy obelisku Stefana Korbońskiego przy ul. Poznańskiej oraz tablicy pamiątkowej Stanisława Radosza – przy Urzędzie Miasta w Słupcy.

Dowódcą uroczystości był dh Marcin Czarciński Komendant Gminny Gminy Słupca; konferencję w sali MDK prowadził dh Mikołaj Kopczyński; przy Starostwie prowadzącym był dh Wojciech Młodożeniec – z jednostki OSP Kamień; Apel Pamięci odczytał dh Jerzy Kopczyński z jednostki OSP Kowalewo Opactwo.

Poczet flagowy stanowili druhowie z jednostki OSP Kornaty: Dowódca pocztu – dh Jarosław Ossuch, Flagowy – dh Jacek Drela, Asystujący – dh Sławomir Olek.