Komenda Powiatowa Policji w Słupcy wspólnie z Wójtem Gminy Powidz zorganizowała konferencję „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Tematyka spotkania dotyczyła rozpoczynającego się wkrótce sezonu letniego oraz bezpieczeństwa na terenach wodnych i przywodnych w naszym powiecie. Po spotkaniu nastąpiło uroczyste przekazanie nowoczesnej łodzi patrolowej dla słupeckich policjantów.

W konferencji uczestniczyli policjanci, strażacy, przedstawiciele wojska i żandarmerii wojskowej, woprowcy oraz zaproszeni goście z administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

Przedstawiciele instytucji mundurowych przybliżyli charakter pełnienia służby na terenach wodnych i przywodnych powiatu słupeckiego. Zwrócono uwagę na wpływ obecności wojsk polskich i armii amerykańskiej na funkcjonowanie gminy Powidz i gmin ościennych. W trakcie spotkania omówiono najpilniejsze problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie letnim oraz uzgodniono terminy spotkań roboczych. Strona policyjna przekazała informację, że Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu skierował do pełnienia służby w okresie wakacyjnym w powiecie słupeckim dodatkowych trzech policjantów ze stanu Oddziałów Prewencji Policji.

Po konferencji odbyło się oficjalne przekazanie łodzi motorowej dla Komendy Powiatowej w Słupcy. Zakup i wyposażenie łodzi były możliwe dzięki finansowemu wsparciu Komendy Głównej Policji, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz Starostwa Powiatowego w Słupcy przy wsparciu samorządu gminy Powidz i lokalnego Stowarzyszenia Ratujmy Życie.

Nowa łódź będzie wykorzystywana i użytkowana przez policjantów głównie na wodach Jeziora Powidzkiego.Dzięki niej funkcjonariusze będą mogli jeszcze skuteczniej czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców i osób wypoczywających w gminach Powidz i Ostrowite.

źródło – http://www.slupca.policja.gov.pl/