W związku ze zgłoszeniem do konkursu wyłącznie jednego uczestnika oraz odwołania tegorocznych Dożynek Powiatowych zaplanowanych na 6 września w Zagórowie, na których to miało nastąpić uroczyste uhonorowanie rolników, Kapituła konkursu podjęła decyzję o odwołaniu Konkursu „Słupecki Rolnik Roku 2020”.

Konkurs ,,Słupecki Rolnik Roku” organizowany jest przez Starostę Słupeckiego nieprzerwanie od 2003 r. Celem konkursu jest promocja najbardziej przedsiębiorczych rolników powiatu słupeckiego, którzy dostosowują swój warsztat pracy do nowych realiów gospodarowania.

Konkurs ma służyć także poprawie wizerunku wielkopolskiego rolnictwa w tworzeniu konkurencji jakościowej dla analogicznych produktów pochodzących z importu.

Ma przybliżyć społeczeństwu niepodważalne atuty wielkopolskiego rolnictwa w dziedzinie produktów wysokiej jakości, rolniczych surowców żywnościowych i żywności oraz stanowić jeden z istotnych atutów regionu.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku bez przeszkód uda się wrócić do tej pięknej inicjatywy i ją zrealizować.

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa