Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o prawie oraz kształtowanie postaw szacunku wobec prawa wśród młodzieży szkolnej.  

Konkurs został przygotowany przez ekspertów Fundacji Honeste Vivere – adwokatów i radców prawnych.

Składa się z 29 pytań jednokrotnego wyboru, z których każde będzie miało trzy możliwe warianty odpowiedzi. Każdorazowo po odpowiedzi na wszystkie pytania zostanie wyświetlona informacja o osiągniętym wyniku oraz wszystkie poprawne odpowiedzi.

Konkurs jest dostępny pod linkiem: https://forms.gle/M6ktxhqCBxob5NKx6

Zakres tematyczny konkursu to podstawowa wiedza o zasadach ustroju Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiedza o prawach i obowiązkach obywatelskich młodzieży z zakresu prawa cywilnego, karnego i rodzinnego.