Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach budżetu na 2020 rok (rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), udzielił Towarzystwu Salezjańskiemu, Inspektoria pw. św. Wojciecha w Pile dotacji w wysokości 330 000,00 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. Ląd, kościół pw. NMP i św. Mikołaja Biskupa – polichromie i dekoracje sztukatorskie w prezbiterium (XVII/XVIII w.): pełna konserwacja i restauracja sztukaterii i fresków sklepienia – III etap.

Dofinansowanie to jest realizowane w ramach Programu Ochrony Zabytków. Całkowity koszt zdania wyniesie 333 655,63 zł.