9 sierpnia 2021 r. starosta Jacek Bartkowiak uroczyście dokonał powierzenia Krystianowi Derengowskiemu, na okres 5 lat szkolnych – od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r., obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy.   

Krystian Derengowski w wyniku postępowania konkursowego zastąpił na stanowisku dyrektora CKZ w Słupcy Karola Kowalskiego, nauczyciela ZSZ w Słupcy z 37-letnim stażem pracy, w tym w ostatnich 22 latach pełniącego funkcję dyrektora tejże placówki.

Nowemu Panu Dyrektorowi gratulujemy i życzymy sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.