W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy zakończyła się kompleksowa modernizacja i przebudowa kuchni i stołówki w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

30 sierpnia starosta Jacek Bartkowiak wraz z wicestarostą Czesławem Dykszakiem podziwiali efekty prac remontowych. 

Na wniosek dyrektora SOSW Anny Mydłowskiej powiat słupecki otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 63.939,44 zł od Wojewody Wielkopolskiego, co stanowi 80% kosztów całego przedsięwzięcia, pozostałe 20% (15.984,86 zł.) to wkład własny powiatu.

Już 1 września uczniowie i wychowankowie SOSW w Słupcy będą mogli korzystać z pysznych posiłków przygotowanych w profesjonalnej kuchni i stołówce.

Wieloletni rządowy program ustanowiony Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest formą wsparcia dla organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe i SOSW w zakresie doposażenia i poprawy standardu funkcjonowania kuchni i jadalni. Zmodernizowane zostało także pomieszczenie socjalne (z natryskiem i toaletą) dla personelu kuchennego oraz zmywalnia naczyń.

Drugi front kompleksowych robót budowlanych w SOSW dot. salki dla najmłodszych – przedszkolaków, którzy uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych w ośrodku. Nowa sala przedszkola jest już także gotowa i powita milusińskich kolorową łazienką, szatnią i salką do zajęć.