Powiat Słupecki jako organ prowadzący pozyskał środki finansowe z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu Zdalna Szkoła. W ramach otrzymanych środków zakupiono 36  laptopów. Zakupione sprzęty wesprą w procesie zdalnej nauki nauczycieli i uczniów: Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy, Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Słupcy.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „ Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.