Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
 zaprasza na kolejne spotkanie tematyczne dla MŚP realizowane w ramach projektu LIFE AFTER COAL PL – WDRAŻANIE STRATEGII NA RZECZ NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ WIELKOPOLSKA WSCHODNIA 2040”

pn.: „Efektywność energetyczna – finansowanie przedsięwzięć ze środków unijnych i krajowych”

Webinar odbędzie się 1 lutego 2024 r. w formule on- line na platformie Zoom, Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 31.01.2024 r., na adres e-mail:  life@arrkonin.org.pl

 

Podczas spotkania omówione zostaną bieżące i planowane nabory wniosków dla przedsiębiorców z sektora MŚP chcących realizować inwestycje poprawiające efektywność energetyczną oraz rozwój OZE.  

Zakres tematyczny spotkania:

  1. Fundusz Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIKS)
  2. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)
  3. Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027
  4. Środki krajowe dostępne w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu

    Program
    Formularz_zgloszeniowy