D r o d z y     M a t u r z y ś c i,

przed Wami matura, przystępujecie do najważniejszego egzaminu w Waszej dotychczasowej edukacji.

Jestem pewien, że jesteście dobrze przygotowani, a pytania egzaminacyjne nie sprawią Wam kłopotu.

Życzę Wam uzyskania jak najlepszych wyników

– oby wiedza i umiejętności zdobyte w szkole stały się przepustką otwierającą drzwi do wymarzonych uczelni.

Wszystkim Maturzystom życzę tradycyjnego połamania piór.

Jacek Bartkowiak

starosta słupecki