Nauczyciele szkół ponadpodstawowych ubiegali się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Postępowanie egzaminacyjne odbyło się 19 lipca 2021 r., a 9 sierpnia br. starosta słupecki Jacek Bartkowiak uroczyście wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego pięciorgu nauczycielom.  

Postępowanie egzaminacyjne odbyło się 19 lipca 2021 r. z udziałem przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie Macieja Plesińskiego. Członkami komisji byli także: Anna Mydłowska dyr. SOSW w Słupcy, Michał Janiak dyr. CKZiU w Strzałkowie, Stanisław Kłaniecki dyr. ZSZ w Słupcy. W skład komisji wchodzili także eksperci branżowi. Przewodniczącą komisji była Anita Kubicka kierownik Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Słupcy.

W postępowaniu egzaminacyjnym zaprezentowali się:

Monika Gołębiak nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Słupcy.

Michał Kubiak  nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

Joanna Ratajczyk, Piotr Miąc oraz Patrycja Ignaszak-Suberska – nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy.

Wszyscy nauczyciele zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną. 9 sierpnia br. nastąpiło uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez starostę Jacka Bartkowiaka. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy szkół oraz prowadząca uroczystość Anita Kubicka kierownik Wydziału Oświaty i Promocji.

Składamy szczere gratulacje i najlepsze życzenia sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym wszystkim awansowanym nauczycielom.