Ogłoszenie

    dotyczące wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

dla mieszkańców powiatu słupeckiego w 2019r.

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert komisja wyłoniła firmę, która będzie prowadziła poradnictwo prawne dla mieszkańców powiatu słupeckiego w roku 2019.

Uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 29 listopada 2018 r. – uchwała 383 2018