W środę, 8 kwietnia 2020 r. do słupeckiego SP ZOZ trafił fabrycznie nowy specjalistyczny ambulans drogowy typu „C”. Chcąc zapewnić najlepszą opiekę medyczną, realizowaną przez Zespoły Ratownictwa Medycznego dla mieszkańców Powiatu Słupeckiego, potrzebny był nowy środek transportu medycznego. Ambulans typu C to wysokiej klasy drogowy ambulans ratunkowy, skonstruowany i wyposażony do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów. Karetka spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa i jakości.

Całkowity koszt zakupu ambulansu to 577.196,73 zł brutto, z czego 400 tysięcy złotych przekazało Ministerstwo Zdrowia, 120 tysięcy złotych dołożył Powiat Słupecki a brakującą kwotę uzupełnił wkład własny SP ZOZ w Słupcy. Dostawa ambulansu została dokonana w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawcą była firma „Ambulans Polska Zabudowy Specjalistyczne Sp. z o. o.” z Jarosławia.

Należy podkreślić, że ambulans jest zaopatrzony między innymi w respirator ratowniczo-transportowy z funkcją przepływu gazu, defibrylator transportowy z opcją telemetrii, zestaw do intubacji, nosze (w tym ze składanym podwoziem), urządzenie do podnoszenia pacjenta siedzącego, materac próżniowy, zestaw unieruchamiający do złamań, zestaw tlenowy, urządzenie do odsysania, zestaw do udrażniania dróg oddechowych, ciśnieniomierz, glukometr, kołnierz ortopedyczny, torbę medyczną podstawową, opatrunkową oraz pediatryczną. Z pewnością tak wyposażony ambulans jest doskonałym narzędziem do udzielania pilnej pomocy, w rękach doskonale wyszkolonej ekipy Zespołów Ratownictwa Medycznego typu „S” w ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Należy podkreślić, że na obszarze Powiatu Słupeckiego funkcjonują dwa zespoły ratownictwa medycznego, tj. specjalistyczny „S” oraz podstawowy „P”. Tabor samochodowy, jakim dysponował SP ZOZ w Słupcy był w dużej części wyeksploatowany. Dzieje się tak ze względu na dużą liczbę zdarzeń, do których jest dysponowany oraz fakt, że od kilku lat fabrycznie nowe ambulanse nie były w Słupcy kupowane. Dzięki nowemu ambulansowi, który został zakupiony z dotacji od Ministra Zdrowia oraz Powiatu Słupeckiego, poprawi się znacznie zarówno standard udzielanych świadczeń medycznych w ramach ZRM, jak również bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu. Wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w nowoczesne karetki typu „S” jest niezbędne do udzielania natychmiastowej pomocy.