W środę, 21 sierpnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, na wniosek starosty Jacka Bartkowiaka, odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Słupcy, którego celem była propozycja rozszerzenia działalności SP ZOZ w Słupcy o kolejne dwie nowe poradnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tj. poradnię chorób wewnętrznych oraz poradnię pediatryczną.

Na wniosek starosty Rada Społeczna SP ZOZ jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała możliwość utworzenia nowych przyszpitalnych poradni, w ramach których będzie możliwość udzielania porad finansowanych ze środków publicznych.

Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, na którego działalność uzyskano niedawno kontrakt z NFZ i propozycja utworzenia poradni chorób wewnętrznych oraz poradni pediatrycznej wpisują się w zaproponowaną wcześniej przez starostę słupeckiego wizję systematycznego rozszerzania działalności leczniczej SP ZOZ w Słupcy.

Należy podkreślić, że dwie nowe, proponowane poradnie są także odpowiedzią na wcześniejsze wnioski mieszkańców powiatu słupeckiego. Powstanie nowych zakresów działalności AOS (ambulatoryjna opieka specjalistyczna) umożliwi leczenie poszpitalne u lekarzy prowadzących wcześniejsze hospitalizacje.

Aktualnie trwają także starania o uzyskanie kolejnych kontraktów z NFZ oraz pozyskanie wymiernych dotacji na zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej.