Każdy uczeń klasy III gimnazjum oraz każdy uczeń ósmej klasy szkoły podstawowej otrzyma przygotowaną przez powiat słupecki ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Również każdemu uczniowi przekazana zostanie informacja o elektronicznej rekrutacji do szkół powiatu słupeckiego.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną!