W Starostwie Powiatowym 12.06.2019 r. miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 2.023.323,97 zł (brutto).

Do 12.06.2019 r. do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert.

  • Oferta nr 1: Firma Drogowa „ANDAR” s.c. A. D. Białobrzyccy Gniezno; kwota brutto 4.263.209,51
  • Oferta nr 2: Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka Komandytowa Nekla; kwota brutto 2.875.724,81
  • Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna Koło; kwota brutto 3.279.419,97
  • Oferta nr 4: Agencja Handlowo-Usługowa MAXPERT Beata Zaradzka Słupca; kwota brutto 3.934.626,46
  • Oferta nr 5: IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany Dziedzice, gm. Lądek; kwota brutto 3.498.000,00

Obecnie trwać będzie badanie i ocena ofert.