15 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym  w Słupcy została podpisana umowa na ”Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin”.

Wykonawcą zadania będzie Pracownia Projektowa Archidrog Witold Orczyński, ul. Grunwaldzka  21, 60-783 Poznań za kwotę 358 741,80 zł, termin wykonania – 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zadanie obejmuje:

– budowa nowego odcinka drogi o długości  ok. 12,0 km

– rozbudowa drogi powiatowej nr 3040P o długości ok. 3,5 km

Zadanie to jest jednym z trzech, które jest objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na drogi obronne.