24 września w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyło się spotkanie członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Przybyłych powitał starosta Mariusz Roga.

W porządku obrad omówiono:

– Stan zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego na terenie powiatu oraz podejmowane działania zapobiegawcze i profilaktyki prozdrowotnej, ze szczególnym odniesieniem do informacji Głównego Inspektora Sanitarnego, w sprawie wzrostu liczby przypadków żółtaczki zakaźnej – przekazanej za pośrednictwem Centrum Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu w dniu 28 lipca 2018 r. – omawiał Zygmunt Jasiński Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy.

– Aktualna sytuacja epizootyczna w powiecie, w związku z rozprzestrzenianiem
się afrykańskiego pomoru świń – podjęte działania wynikające z wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie: wykrywania ognisk choroby, leczenia, profilaktyki (m. in. szkolenia dla hodowców trzody), monitorowania nielegalnego handlu zwierzętami oraz innych postępowań ochronnych, wynikających z postanowień ustawy z dnia 5 września 2016 r. (ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem APŚ na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  – omawiał Józef Ziemniarski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupcy.

– Przedstawienie informacji podsumowującej przedsięwzięcia profilaktyczne, informacyjne, kontrolne i czynności związane z bezpieczeństwem podczas wypoczynku nad wodą, wypadkami z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, używaniem alkoholu, narkotyków i dopalaczy, także innych niepożądanych zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży w czasie wypoczynku wakacyjnego (związku z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 09.01.2018 r. „Programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”) – omawiali: Robert Górny Naczelnik Wydziału Prewencji KP Policji w Słupcy, Rafał Chmiel Komendant Powiatowy PSP w Słupcy, Elżbieta Kordylewska Kierownik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Słupcy oraz Jacek Włodarczak Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Powiatowego WOPR w Słupcy.