20 stycznia 2020 r. starosta Jacek Bartkowiak i wicestarosta Czesław Dykszak podpisali umowę na powierzenie grantu w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. „Kultywowanie lokalnego dziedzictwa obszaru LGD S-UN”.

Grant został przyznany na realizację zadania pt. „Rajd rowerowy – Piękny nasz Powiat Słupecki”. Kwota dofinansowania – 8.306.00 zł