Powiat Słupecki podaje do publicznej wiadomości informację, że od dnia 9 maja 2022 roku, ze względu na trwające roboty budowlane przy rozbudowie drogi powiatowej nr 2161P Powidz-granica powiatu (Witkowo), zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z połówkowym zamknięciem jezdni. Objazd zamkniętego odcinka drogi powiatowej nr 2161P przedstawiono na załączonym planie.