11.08.2020r. w  Starostwie Powiatowym w Słupcy został podpisany aneks do umowy z dnia 31.08.2019 r. pomiędzy Powiatem Słupeckim (Organizatorem) Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. (Operatorem), dotyczący zwiększenia kwoty dopłaty do deficytu przedmiotowych 43 linii komunikacyjnych jakie obejmowała umowa.

Kwota ta zgodnie z rządowym programem Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wzrosła z 1zł do 3 zł dopłaty do jednego wozokilometra. Ostateczna kwota na jaką opiewa umowa wynosi 1 386 721,11 zł z czego 261 561,71 zł stanowi wkład własny Organizatora (wraz z dotacjami celowymi Gmin), natomiast 1 125 159,40 zł stanowić będzie dopłata ze środków Funduszu.