Powiat Słupecki pozyskał w roku bieżącym środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV.

Jednym z realizowanych w ramach Programu zadań był zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla funkcjonujących w powiecie słupeckim placówek wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Dzięki pozyskanym środkom finansowym PFRON zakupiono 5 bieżni elektrycznych i 1 rower elektromagnetyczny poziomy.

29 października 2021 r. nastąpiło oficjalne przekazanie bieżni elektrycznych dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Strzałkowie, Zagórowie i Skubarczewie, a także dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Michalinowie Oleśnickim i Babinie oraz rower rehabilitacyjny dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupcy.

Zakup sprzętu w całości sfinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za ogólną kwotę 39 735,00 zł.