Powiat słupecki pozyskał środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa na budowę ścieżki rowerowej z Giewartowa do Kosewa. Do 1 września swoje oferty mogą składać firmy chcące wybudować wspomnianą ścieżkę rowerową.

Czas na wykonanie niespełna 2,8 km odcinka ścieżki o nawierzchni bitumicznej z powłoką z żywic syntetycznych został wyznaczony na 30 listopada, a zatem jeszcze w tym roku będziemy mogli skorzystać z pierwszej odcinka ścieżki rowerowej, która docelowo połączy Słupcę z Kosewem oraz prawdopodobnie dodatkowo Kochowo z Niezgodą.

Warto dodać, że na wkład własny potrzebny do uzyskania dofinansowania z rezerwy premiera złożyły się po równo Gmina Ostrowite i Powiat Słupecki (po 212 150,67 zł), a budowa tej części ścieżki ma kosztować ok. 2 mln złotych.