W sobotę, 9.12 br. w Krakowie w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Samorządowy Lider Edukacji 2017- samorządom, które w Konkursie VII edycji Certyfikacji Gmin, Powiatów oraz Samorządnych Województw otrzymały to wyróżnienie. Jednym z uhonorowanych samorządów jest Powiat Słupecki, jako jeden z dziewięciu nagrodzonych powiatów z całej Polski i jako jedyny powiat z województwa wielkopolskiego.

Ponadto, kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Słupcy- Elżbiecie Kordylewskiej przyznano wyróżnienie nadzwyczajne -Menedżer Sukcesu w Oświacie, które w tym roku zostało wręczone przez kapitułę Konkursu po raz pierwszy. Tylko sześć osób z całego kraju takie wyróżnienie otrzymało.

Certyfikacja przeprowadzana jest przez Fundację Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Krakowie. Wyróżnienia i certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” wręczane są corocznie podczas podniosłej Gali, połączonej z prezentacją laureatów projektu.
Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.

W Programie „Samorządowy Lider Edukacji” Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”. -Nasz certyfikat jest jednym z najbardziej prestiżowych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Od 7 lat corocznie wyróżniamy najlepsze pod względem polityki oświatowej gminy, powiaty i województwa w Polsce – przekonuje Przemysław Ruta, Sekretarz Programu „Samorządowy Lider Edukacji”.

Miejsce Gali wybrane zostało więc nieprzypadkowo – najlepsze pod względem edukacji samorządy honorujemy w miejscu, które symbolizuje najwyższe wartości edukacyjne, a przede wszystkim szacunek wobec jakości kształcenia – mówił podczas Gali prowadzący uroczystość, prof. dr hab. Michał Kaczmarczyk, współpracownik Fundacji, na co dzień rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
Eksperci oceniali jakość i efektywność lokalnej polityki edukacyjnej. Certyfikatem wyróżniono te gminy i powiaty, które swoje zadania oświatowe realizują nowocześnie, innowacyjnie, z najwyższą troską o jakość kształcenia.

Certyfikacja przeprowadzana jest w kategoriach: gminy (z podziałem- w zależności od liczby mieszkańców) oraz powiaty i samorządne województwa.
Powiat Słupecki jest laureatem Konkursu Samorządowy Lider Edukacji (2012,2014,2015,2016) oraz wyróżnienia Primus, a także wyróżnienia nadzwyczajnego- Lider Jakości Kształcenia oraz dodatkowego wyróżnienia- Certyfikat Srebrny oraz wyróżnienia specjalnego- Mecenas Wiedzy, które otrzymał w 2015 r. Starosta Słupecki- Mariusz Roga.