Pomimo systematycznej poprawy, stan polskich dróg samorządowych wciąż stanowi jedną z podstawowych barier ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także jest czynnikiem obniżającym aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i poszczególnych ośrodków gospodarczych. Tylko do 10 sierpnia samorządy gminne i powiatowe mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w 2021 roku z Funduszu Dróg Samorządowych!

Podczas sesji Rady Powiatu Słupeckiego (06.08) starosta Jacek Bartkowiak podkreślił, że powiat złoży 5 wniosków o dofinansowanie remontów dróg:

– Jaroszyn – Ląd,

– Młodojewo Parcele – Młodojewo,

– Słomczyce – Piotrowice,

– Kosewo – Lipnica

oraz części drogi w Giewartowie wraz ze ścieżką rowerową.

Wysokość środków Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych w województwie wielkopolskim na rok 2021 wynosi 228 680 098,96 zł, w tym 92 718 391,92 zł może zostać przeznaczonych na zadania wieloletnie.

Podział środków na dofinansowanie zadań pomiędzy zadania gminne i powiatowe jest równy (po 50%). Wnioski o dofinansowanie zadań można składać od 9 lipca do 10 sierpnia 2020 r.

Wicestarosta Czesław Dykszak dodał, że planowany remont drogi w Słomczyczach został podzielony na 2 etapy. Pierwszy na odcinku Piotrowice – Słomczyce ma zostać zrealizowany w przyszłym roku dzięki środkom z FDS. Kolejny obejmujący odcinek od Słomczyc do Sierakowa w drugiej kolejności.