Powiat Słupecki znalazł się na opublikowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego (8.03.2024 r.)  liście organów prowadzących, rekomendowanych do udzielenia wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Celem programu jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

Wsparcie trafi do:

–  Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w  Słupcy – kwota dofinansowania 12.000 zł,

– Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy – kwota dofinansowania 12.000 zł,

– Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy – kwota dofinansowania 2.400 zł.

Otrzymane środki finansowe w ramach programu mogą zostać przeznaczone na:

1 ) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,

2) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

– zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,

– zakup oprogramowania dla bibliotek,

– zakup czytników e-booków,

– zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,

– realizację działań promujących czytelnictwo.