9 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Słupcy odbył się finał Powiatowego Konkursu Wiedzy Konsumenckiej pod patronatem Starosty Słupeckiego, który to konkurs stanowił pierwszy etap XIV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W celu organizacji i przebiegu konkursu została powołana komisja konkursowa,
w skład której weszli przedstawiciele każdej szkoły ponadgimnazjalnej oraz Starostwa Powiatowego tj:

֍ Emilia Babacz – Liceum Ogólnokształcące w Słupcy,

֍ Agnieszka Frankowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie,

֍ Bożena Raczyńska – Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy,

֍ Henryka Pińska – Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy,

֍ Krystyna Laskowska – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie,

֍ Magdalena Żychowicz – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Słupcy (przewodnicząca komisji)

W finale konkursu, wzięło udział 44 uczniów ze wszystkich pięciu szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Słupeckiego. Konkurs odbył się w formie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań. Na rozwiązywanie testu przewidziane było 45 minut.
W wyniku konkursu czworo uczestników uzyskało taką samą ilość punktów tj. 18/30. W związku z powyższym konieczne było przeprowadzenie dogrywki w formie testu pisemnego w celu wyłonienia laureata drugiego i trzeciego miejsca. I tak

Mateusz Wiśniewski z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy w wyniku dogrywki zdobył 7/15 punktów;

Patrycja Bryska z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy w wyniku dogrywki zdobyła 5/15 punktów;

Wiktoria Antczak z Zespołu Szkól Ekonomicznych w Słupcy w wyniku dogrywki zdobyła 7/15 punktów;

Bartosz Nowak z Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy w wyniku dogrywki zdobył 11/15 punktów.

W związku z powyższym w celu wyłonienia laureata trzeciego miejsca konieczne było przeprowadzenie egzaminu ustnego pomiędzy Mateuszem Wiśniewskim a Wiktorią Antczak.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce zajął uczeń z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, który uzyskał 20/30 pkt.

II miejsce zajął Bartosz Nowak z Zespołu Szkół Zawodowych  w Słupcy.

III miejsce zajął Mateusz Wiśniewski z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy. Uczeń ten w egzaminie ustnym zdobył 8/14 punktów, wyprzedzając 2 punktami konkurentkę.

Laureatom konkursu wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Słupcy.

Dyplomy oraz drobne upominki wręczono również uczestnikom, którzy uzyskali najlepsze wyniki spośród uczniów swojej szkoły.

Serdecznie gratulujemy!