Przypadająca w tym roku 160. rocznica Powstania Styczniowego będzie w obchodzona w naszym powiecie w kilku różnych odsłonach. Jedno z wydarzeń upamiętniających powstańczy zryw już za nami. Było to odsłonięcie muralu na ścianie budynku Zespołu Szkół Zawodowych poprzedzone Mszą św. w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy.
 
16 lutego w ZSP Strzałkowo odbędzie się sesja popularno – naukowa o historii Powstania Styczniowego na Ziemi Słupeckiej. Natomiast 25 lutego w Myszakowie przy mogile-pomniku poległych powstańców zorganizowana zostanie uroczystość upamiętniająca ofiary bitwy stoczonej pod Myszakowem.
 
Miejsca planowanych uroczystości odwiedzili: starosta Jacek Bartkowiak, burmistrz Zagórowa Roman Kulterman, przewodniczący Rady Zagórowa Ryszard Sikorski i radny powiatu Andrzej Bernat. Wydarzenie zostanie uświetnione obecnością Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej, Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta Zagórów oraz Chóru Męskiego Quarta z Zagórowa.
 
4 marca w parku klasztornym w Lądzie, w ramach obchodów powiatowych, poświęcona zostanie figura Matki Boskiej, na której cokole znajduje się napis upamiętniający powstańców poległych podczas potyczki oddziału gen. Taczanowskiego z wojskami carskimi. Pochówku ofiar starcia dokonali pod figurą, zajmujący w tamtym czasie lądzki klasztor, ojcowie Kapucyni. Elementem wydarzenia będzie również zlot zabytkowych samochodów oraz koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który odbędzie w klasztorze. Ostatni akcent uroczystości w Lądzie to nadanie im. Ojca Maksyma Tarejwy przebudowanemu mostowi nad rzeką Wartą połączony z prezentacją iluminacji, która została zainstalowana na odnowionej przeprawie.
 
Ostatnim i najbardziej widowiskowym elementem powiatowych obchodów 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego będzie rekonstrukcja Bitwy pod Mieczownicą, którą zaplanowano na 5 marca.