Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy, choć wakacje, funkcjonuje – realizując wprowadzony niedawno (2 lipca 2018) rządowy program „Za życiem”. Trwa także remont pionu wczesnego wspomagania, jak również zainstalowane zostały dwie tablice interaktywne.     

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. (http://zazyciem.mrpips.gov.pl/program-za-zyciem)

W programie tym zrekrutowanych zostało 29 dzieci, które korzystają, wraz z rodzicami/opiekunami z 90 godzin różnorodnych zajęć (pn-śr). Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018-2021.

Słupecka placówka została nazwana Wiodącym Ośrodkiem Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym i zadania objęte rządowym programem „Za życiem” skierowane są do dzieci od 0 do 6 roku życia, zagrożonych niepełnosprawnością. Program skierowany jest dla dzieci i rodzin z terenu powiatu słupeckiego. Celem działalności Ośrodka jest kompleksowe wspieranie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w formie objęcia specjalistyczną opieką do czasu podjęci nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD-10 (http://dieta.tvtom.pl/icd-10-klasyfikacja-chorob/)

Trwa także równolegle remont pionu wczesnego wspomagania. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka umożliwia objęcie specjalistyczną opieką dziecko oraz jego rodzinę od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów zaburzeń. Opiera się na współpracy rodziców i terapeutów w realizacji programów terapeutycznych. (http://www.soswslupca.pl/nnseangp)

SOSW skorzystał także z innego programu pn. „Aktywna tablica”. Placówka otrzymała dwie interaktywne tablice marki Avtek – które wyróżniają się na rynku niezwykle bogatą funkcjonalnością. Precyzyjna technologia podczerwieni pozwala na jednoczesne korzystanie z 10 punktów dotyku, paski skrótów po obu stronach dają szybki dostęp do kluczowych funkcji, a interaktywna półka umożliwia szybką zmianę kolorów przez zwykłe podniesienie pisaka! Dzięki wykorzystaniu porcelanowej powierzchni PolyVision e3 TT-Board Pro tablica otrzymuje niezwykle wysokie parametry wytrzymałości i suchościeralności przy zachowaniu wysokich jakości obrazu wyświetlanego z projektora.

Wnioskodawcą obu programów: „Za życiem” oraz „Aktywna tablica” był organ prowadzący, czyli Powiat Słupecki.

SOSW został również umieszczony w harmonogramie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to szybki, bezpieczny i bezpłatny internet w każdej szkole.
Inicjatywa ta wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Uroczyste podpisanie umowy na realizację tegoż programu ma nastąpić na początku sierpnia br.

ulotka programu ZA ŻYCIEM 20180723T112237