Celem projektu Deaf Language Awareness jest zwiększanie świadomości językowej wśród dorosłych głuchych.

Świadomość językowa – co to jest? Dlaczego świadomość językowa jest ważna dla głuchych użytkowników języka migowego?

Świadomość językowa to umiejętność rozumienia w jaki sposób działa język. Nie chodzi tylko o gramatykę. To jest temat bardziej ogólny. Ten temat zawiera odpowiedzi na takie pytania jak m.in.: W jaki sposób za pomocą języka wyraża się cechy, czynności i obiekty? Co to są  narodziny, ewolucja i wymieranie języków? Co to jest język?  Co to jest dwujęzyczność?  I wiele więcej….

Jeżeli osoba głucha jest świadoma tych tematów, to łatwiej uczy się języka obcego, w tym też języka polskiego. Chodzi tu o naukę o pisania i czytania
w tych językach.

Dorosłe osoby głuche, które mają trudności w pisaniu i czytaniu w języku polskim, dzięki świadomości językowej mogą łatwiej rozwijać te umiejętności.

Dobra umiejętność pisania i czytania w języku polskim daje więcej szans na dobrą pracę, lepsze zarobki i osiągnięcie wysokiego statusu społecznego.

Więcej informacji na stronie projektu: http://pzg.lodz.pl/deaflanguageawareness