KOMUNIKAT

Informujemy o projekcie, który powstał wskutek współpracy Stowarzyszenia AQUILA z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt miał na celu stworzenie ośmiu krótkich filmów edukacyjnych, które wyjaśniać będą najczęstsze problemy natury konsumenckiej, m.in.:
– różnicę pomiędzy rękojmią a gwarancją;
– sposób skutecznego składania reklamacji z tytułu rękojmi w sklepie stacjonarnym;
– uprawnienia przysługujące konsumentom z tytułu zakupów przez Internet (zawierając umowę na odległość);
– uprawnienia przysługujące konsumentom w razie uszkodzenia przesyłki kurierskiej;
– schemat zachowania się przedsiębiorcy – oszusta, który podszywając się za dotychczasowego dostawcę energii/usług telekomunikacyjnych, w rzeczywistości namawia do podpisania umowy ze sobą (tj. nowym dostawcą usług);
– uprawnienia konsumenta w sytuacji opóźnionego lotu lub zagubionego bagażu;
– okoliczności związane z dozwoloną działalnością firmy windykacyjnej;

Filmy zostały umieszczone na kanale YouTube o nazwie TV Konsument (link: https://www.youtube.com/channel/UC7M1IAGD66uK6utuEm6FW_w )

oraz profilu Stowarzyszenia AQUILA na platformie Facebook (link: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Aquila-1776163072705424/ )