Od 10.06.2020 realizowane jest zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P na odcinku DW 262 – granica powiatu” dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość inwestycji: 1 458 815,70 zł

Kwota dofinansowania: 1 077 506,70 zł

Celem realizowanego zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, parametrów technicznych, standardu lokalnej sieci drogowej, płynności ruchu oraz dostępności do układu komunikacyjnego mieszkańców powiatu słupeckiego, konińskiego i mogileńskiego (województwo kujawsko-pomorskie).

Planowane efekty: wykonanie inwestycji polegającej na przebudowie 1,658 km drogi zmniejszy ilość zgłaszanych szkód i odszkodowań związanych ze złym stanem nawierzchni, jej użytkowanie stanie się bardziej bezpieczne i ekonomiczne. Realizacja zadania poprawi dostępność komunikacyjną skupionych wokół drogi zabudowań i miejscowości.

Harmonogram projekt:

Roboty przygotowawcze i ziemne: czerwiec – lipiec 2020 r.

Odwodnienie korpusu drogowego: czerwiec – sierpień 2020 r.

Podbudowy: lipiec – sierpień 2020 r.

Nawierzchnie i roboty wykończeniowe: sierpień – wrzesień 2020 r.

Oznakowanie dróg i elementy BRD:  wrzesień 2020 r.