25 lipca br. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg odbyło się spotkanie w sprawie przekazania placu budowy dla wykonania robót budowlanych na zadaniu „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy” .

Roboty potrwają do 15 listopada a ich wykonawcą  będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Kole. Spotkaniu przewodniczył dyr. PZD Michał Klotschke. Stronę przyjmującą reprezentowali przedstawiciele Wykonawcy: Judyta Juszczak i Jarosław Biernacik – kierownik budowy. Stronę przekazującą reprezentowali pracownicy działu technicznego PZD Hanna Rzeszotarska i Piotr Błaszczyk. Spotkanie odbyło się z udziałem inspektorów nadzoru: Józef Król – branża drogowa; Jacek Waszkowiak – branża wodociągowa; Michał Mielcarek – branża elektryczna.

Już w najbliższym czasie możemy spodziewać się utrudnień komunikacyjnych na ul. Sikorskiego. Pieszych i kierowców prosimy o zachowanie ostrożności!