9 lutego 2021 r. nastąpiło oficjalne przekazanie 108 laptopów o wartości 421 501,32 zł do szkół kształcących zawodowo prowadzonych przez Powiat Słupecki. Komputery przekazał starosta Jacek Bartkowiak, wicestarosta Czesław Dykszak oraz kierownik Wydziału Oświaty i Promocji Anita Kubicka.

Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy otrzymał 20 laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami /torba do laptopa oraz myszka/;

Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego – 20 laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami;

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Słupcy – 28  laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami;

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie – 20 laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami;

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie – 20 laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Laptopy wraz z oprogramowaniem i akcesoriami zakupione zostały w ramach projekt  pn. „Zakup sprzętu do edukacji zdalnej dla szkół kształcących zawodowo w Powiecie Słupeckim”  współfinansowanego przez Unię Europejską za środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020.
Nr umowy o dofinansowanie RPWP.08.03.01-30-0021/20-00 pn.
Zakup sprzętu do edukacji zdalnej dla szkół kształcących zawodowo w Powiecie Słupeckim realizowany w ramach Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego na potrzeby rynku pracy /Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.