Dzięki dotacji i pożyczce otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości prawie 11,5 mln złotych zostaną przeprowadzone prace w starej części szpitala dzięki którym zmniejszone zostanie zużycie energii elektrycznej i dotychczasowa część placówki upodobni się do nowo zbudowanej.

Obecnie trwają poszukiwania Inżyniera Kontraktu, który nie tylko będzie prowadził nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem, ale także brał udział w pracach komisji przetargowych powołanych celem przygotowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych pozwoleń i wyłonienia wykonawcy, który przeprowadzi same prace. Inżynier kontraktu zakończy swoją pracę przeprowadzeniem rozliczenia zadania. Roboty mają potrwać 15 miesięcy i zakończyć do 31.12.2022 roku. Będą przeprowadzane tak, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócić regularną pracę SP ZOZ w Słupcy.
Oferty w przetargu nieograniczonym zamówienia na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ w Słupcy” można składać do 22.09.2020 roku.