Na ostatniej e-sesji Rady Powiatu Słupeckiego podjęto decyzję w sprawie zagospodarowania środków przeznaczonych na ochronę zabytków w powiecie.

Do starostwa wpłynęły trzy wnioski o udzielenie dotacji w tym zakresie.
Pierwszy dotyczył kościoła pw. św. Małgorzaty w Graboszewie /gm. Strzałkowo/, drugi Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowitem, a trzeci kaplicy w Pocysterskim Zespole Klasztornym z kościołem NMP i św. Mikołaja w Lądzie.

Z uwagi na to, że wnioski: drugi i trzeci nie zostały złożone w terminie, postanowiono przyznać dotację dla parafii pw. św. Małgorzaty w Graboszewie.

Parafia wnioskowała o 20 tysięcy złotych dotacji na wykonanie II etapu prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego z XVII wieku z obrazem Święta Małgorzata z XIX wieku. Ze względu na to, że w budżecie zaplanowano jedynie 10 tysięcy złotych na dotacje w zakresie finansowania lub dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych można było przekazać jedynie połowę wnioskowanej kwoty.