O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r.  poz. 294) od dnia 1 stycznia 2019 r. z  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych
i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Na terenie Powiatu Słupeckiego działają 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym trzy lokalizacje. Lokalizacja punktów oraz dni i godziny dyżurów przedstawiają się następująco:

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Lp. Lokalizacja Dni i godziny udzielania porad
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Budynek Urzędu Miasta i Gminy Zagórów

ul. Kościelna 4,
62-410 Zagórów

 

 

800 -1200

 

 

800 -1200

 

 

 

 

 

 

1300-1700

2. Budynek Urzędu Gminy Orchowo,

 ul. Kościuszki 6,

 62-436 Orchowo

 Pokój nr 1

 

 

 

 

 

 

900-1300

 

 

1300-1700

 

 

3. Starostwo Powiatowe
w Słupcy
ul. Poznańska 18,
62-400 Słupca
 

 

1530-1930

 

 

900-1300

 

 

1530-1930

 

 

900-1300

 

 

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Lokalizacja Dni i godziny udzielania porad
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Starostwo Powiatowe
w Słupcy 

ul. Poznańska 18,
62-400 Słupca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930-1330

 

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej bip.powiat-slupca.pl w zakładce bezpłatna pomoc prawna oraz pod nr telefonu 63 275 86 24.