10 stycznia br. Zarząd Powiatu Słupeckiego odwołał dotychczasową dyrektor słupeckiego szpitala Iwonę Wiśniewską, a obowiązki pełnienia funkcji dyrektora SP ZOZ w Słupcy powierzył Rafałowi Spachaczowi.

W piątek, 11 stycznia w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyła się konferencja prasowa z udziałem starosty Jacka Bartkowiaka, p.o. dyr. SP ZOZ w Słupcy Rafała Spachacza oraz lokalnych mediów.   

Przybyłych dziennikarzy powitała kierownik Wydziału Rozwoju, Strategii, Turystyki i Promocji Anita Kubicka, oddając głos staroście.

Spotykamy się w istotnej społecznej sprawie, ważnej dla naszych pacjentów i personelu – kwestii zarządzania szpitalem. Rozbudowa szpitala to najważniejsza inwestycja powiatu. Jak Państwo wiecie, kwestia zarządzania szpitalem i jego rozbudowa, są to dwa najważniejsze problemy. Plan zakończenia budowy został już przekroczony, bowiem miała ona zastać ukończona w listopadzie ubiegłego roku. Miejmy nadzieję, że w tym roku zakończona zostanie.      

Dotychczasowa dyr. Iwona Wiśniewska została wczoraj (10.01.2019) odwołana przez Zarząd Powiatu Słupeckiego, ponieważ weszliśmy w posiadanie dokumentów przesłanych przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ, z których to dokumentów wynika, iż zarządzanie szpitalem słupeckim przez p. Iwonę Wiśniewską doprowadziło do znaczących strat finansowych. Najważniejsza kwestia, która znalazła się w uzasadnieniu odwołania dotyczy zaniedbania w wystąpieniu o zapłatę za świadczenia opieki zdrowotnej w latach 2010-2013 – chodzi o tzw. nadwykonania, czyli te procedury medyczne, które szpital wykonał, a za które nie zapłacił bezpośrednio po tym okresie rozliczeniowym NFZ. Zadaniem dyrektora szpitala było występowanie do sądu z wnioskami, które podtrzymywały te roszczenia finansowe w stosunku do NFZ. Niestety wnioski te nie zostały złożone w odpowiednim czasie i w efekcie, gdy przyszedł rok 2017 i w budżecie NFZ znalazły się środki, aby zapłacić za te nadwykonania, których wcześniej nie płacono, to szpital słupecki tych pieniędzy nie otrzymał. Efekt jest taki, że szpital stracił kilkaset tysięcy złotych.

Dwa kolejne powody odwołania dyr. Wiśniewskiej dotyczą także spraw finansowych, chodzi o kary pieniężne nakładane na słupecki szpital przez NFZ, jak to określono – z tytułu udzielania świadczeń w sposób i w warunkach nie odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach.

 

 

Państwo informowaliście o tym, że w roku 2017, tuż przed świętami i w czasie świąt Bożego Narodzenia brakło lekarzy na oddziale noworodkowym i dziecięcym. Była to kwestia braku pediatrów. Nie zostało to zgłoszone przez szpital do NFZ o przerwaniu realizacji świadczeń medycznych. W związku z tym NFZ nałożył karę finansową na słupecki szpital. Oczywiście kara ta została zapłacona z funduszy szpitala a nie bezpośrednio przez panią dyrektor z jej osobistych pieniędzy.

Poza tym dyr. Wiśniewska nie wykonała w odpowiednim terminie obowiązku wypłat ratownikom medycznym dodatków do wynagrodzeń w roku 2018. Naszym zdaniem stanowi to rażące naruszenie obowiązków pracodawcy.

Wszystko to plus jeszcze kwestie związane z taką a nie inną oceną przeciągania wypłat świadczeń należnych pielęgniarkom, spowodowało, że Zarząd Powiatu podjął decyzję odwołaniu dyr. Iwony Wiśniewskiej. A w związku z tym, że zachodzi konieczność zachowania ciągłości działania szpitala zdecydowaliśmy się na powierzenie obowiązków dyrektora – do czasu rozstrzygnięcia konkursu, który w niedługim czasie zostanie ogłoszony – osobie, która ma należyte doświadczenie i wykształcenie, i taką osobą jest – zdaniem Zarządu Powiatu Słupeckiego – p. Rafał Spachacz tu obecny. W dniu wczorajszym (10.01.2019) zostało mu powierzone pełnienie obowiązków dyrektora SP ZOZ w Słupcy – powiedział Jacek Bartkowiak starosta słupecki.

Rafał Spachacz sam przedstawił się zgromadzonym dziennikarzom – Na wstępie bardzo dziękuję Zarządowi Powiatu za obdarzenie zaufaniem do pełnienia obowiązków dyrektora szpitala w Słupcy, do czasu konkursu, który wyłoni nowego dyrektora.

Z wykształcenia jestem doktorem nauk medycznych, jestem specjalistą zdrowia publicznego, posiadam 15-letnie doświadczenie samorządowe – przez dwie kadencje byłem zastępcą prezydenta miasta Gniezna, potem zarządzałem Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Nadzorowałem Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz pracowałem w dziale audytu i restrukturyzacji podmiotów leczniczych klinicznych i powiatowych. Ponadto przez cały cykl tworzenia map potrzeb zdrowotnych byłem ekspertem w Ministerstwie Zdrowia w zakresie określania map potrzeb zdrowotnych w pediatrii.

Ze swojej strony zamierzam harmonijnie przeprowadzić szpital do czasu konkursu i jednoczesnej zapewniając kadrze i pacjentom pełne bezpieczeństwo w dialogu, porozumieniu i koncyliacyjnym podejściu do tego, bowiem uważam, że w służbie zdrowia nic tak nie buduje jak klimat, którzy przekłada się dalej na dobro pacjentów. Gwarantuję to, że będę się starał być maksymalnie skuteczny, ale i życzliwy wobec współpracowników.