Regulamin konkursu dla działania 8.1 – ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2014 2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.07.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 23.08.2019 r. do godziny 15.30.

Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 1 713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BOyYci&mc=Fh&s=sjcUhs&u=h24SR&y=Z&z=Ey5IFvW&

wnioskow/ponad-3-mln-zl-na-edukacje-998.html

Ponadto w zakładce konkursy umww/aktualne nabory wniosków znajdują się informacje na temat  aktualnie toczących się naborów w konkursach prowadzonych przez urząd marszałkowski.