Wzorem lat ubiegłych w dniach 16 – 22 września br. we wszystkich europejskich krajach obchodzony jest Europejski Tydzień Mobilności, w ramach którego zaplanowano akcję pod nazwą ROAD SAFETY DAYS. Działania te ukierunkowane zostały na zapobieganie zdarzeniom na drodze, przede wszystkim wypadkom śmiertelnym.

Poniżej przedstawiamy jak w te obchody włączają się słupeccy policjanci.

16 września w całym powiecie słupeckim w godzinach od 6.00 do 22.00 prowadzone będą przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego działania ukierunkowane na egzekwowanie od kierujących pojazdami przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości.
17 września w godzinach 18.00-20.00 zaplanowano akcję profilaktyczną skierowaną do pieszych uczestników ruchu drogowego pn. „Noś odblaski – świeć przykładem”. Działania przeprowadzą policjanci wspólnie z pracownikami Starostwa Powiatowego w Słupcy.
18 września w powiecie słupeckim, podobnie jak w całej Wielkopolsce, odbędzie się Kaskadowy Pomiar Prędkości.
20 września przeprowadzone zostaną działania profilaktyczne skierowane do osób poruszających się jednośladami. Podczas rajdu rowerowego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupcy i Unię Nadwarciańską, policjanci będą propagowali bezpieczne zachowania na drogach wśród rowerzystów.
21 września w godzinach 6.00-22.00 zaplanowano działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierujących rowerami, podczas której policjanci głównie będą zwracać uwagę na zachowania kierowców pojazdów mechanicznych wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Więcej informacji odnośnie ROADPOL dostępnych jest pod adresem http://www.roadpol.ue